Telefon do konsultanta w sprawie zlecenia badania oraz informacje o badaniach:

tel. kom.: 0-515 25 90 60
tel. stac: (0-22) 633 54 54
fax: (0-22) 633 68 92

Ośrodek Badań DNA-WLGM

Biuro Kryminalne

ul. Mickiewicza 63

01-625 Warszawa


Biuro czynne:

Pon-Pt w godz. 9-15

Ustalanie ojcostwa

Dajemy naszym klientom możliwość wykonania niezwykle dyskretnych i jednocześnie najnowocześniejszych w naszym kraju badań na ustalenie ojcostwa.

Laboratorium, z którym współpracuje nasza firma jest atestowanym i certyfikowanym laboratorium które bada od jedenastu do czterdziestu jeden tak zwanych niekodujących układów genomu ludzkiego z możliwością badania polimorfizmu chromosomu Y, mtDNA oraz chimery.
Jeśli mają miejsce wyjątkowo trudne przypadki to mamy możliwość wykonania badania opierając się o analizę układów VNTR metodą RELP.

W dzisiejszych czasach wszystkie analizy oparte o analizę DNA odznaczają się najwyższym możliwym do osiągnięcia stopniem pewności.

Jeśli chodzi o wykluczenie ojcostwa to zawsze ma to miejsce z prawdopodobieństwem 100%. Potwierdzenie ojcostwa odbywa się z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością rzędu 0,99999999, zakładając jednocześnie, że matka ani ojciec nie są rodziną.
Wszystkie ekspertyzy na ustalenie ojcostwa wykonujemy zawsze w renomowanym i jednocześnie atestowanym polskim laboratorium genetycznym.

Współpracujące z nami laboratorium posiada uznane atesty, w tym również przyznawany od bardzo wielu lat certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Genetyki Sądowej jak i także Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.
Nasze laboratorium jest cały czas kontrolowane przez administracyjne organy kontrolne i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno – lekarską za wszystkie opinie wydawane w sprawach spornego ojcostwa.

Tylko nasze najnowocześniej wyposażone laboratorium badawcze, ekspercki personel zarówno lekarski jak i także licencjonowany oraz standardowe metody badawcze gwarantują jakość i jednocześnie wiarygodność wykonywanych badań.
Wszyściutkie analizy przeprowadzane są po dwa razy. Dokonują je dwa zupełnie niezależne zespoły ekspertów. Tak otrzymane wyniki weryfikujemy i dopiero wtedy wydajemy naszym klientom wyniki badania.

Nasza firma oferuje również naszym klientom Zestaw do Pobierania Materiału. Dzięki niemu można łatwo i nieinwazyjnie pobrać materiał do badań.

Bezpośrednim materiałem do przeprowadzenia badania jest wymaz z błony śluzowej policzka.
Oferujemy również pobieranie materiału do badania w domu klienta. Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Mikroślady służące do badania

 • Badanie na ustalenie ojcostwa można wykonać na podstawie suchej plamy krwi (Mikroślady T-OMK) od dziecka. Domniemany ojciec musi dostarczyć tylko wymaz z wewnętrznej strony policzka lub też suchą plamę krwi.
 • Badanie jest możliwe do wykonania z wykorzystaniem mikrośladów T-OMS, czyli szczoteczki do zębów od badanego dziecka oraz wymazu z wewnętrznej strony policzka albo suchej plama krwi od ojca.

Lista badań na ustalenie ojcostwa:

 1. Badanie T-S – badanie przeznaczone do celów sądowych dla 3 osób,
 2. Badanie T-SE – ekspresowe badanie również do celów sądowych dla 3 osób,
 3. Badanie T-OSE – badanie wykonywane w 3 dni robocze i wykorzystane do celów prywatnych,
 4. Badanie T-OSES – badanie wykonywane w trzy dni robocze do celów sądowych i dla 3 osób,
 5. Badanie T-OMK – badanie z suchej plamy krwi wykonywane dla 2 osób, ojca i dziecka,
 6. Badanie T-OMS – badanie wykonywane z należącej o dziecka szczoteczki do zębów lub smoczka, a od ojca z wymazu wykonywane dla 2 osób,
 7. Badanie T-OMW – badanie wykonywane z włosów z cebulkami dla ojca i dziecka,
 8. Badanie T-OEM – badanie ekspresowe z mikrośladów dla ojca i dziecka,
 9. Badanie T-OE – badanie ekspresowe dla ojca i dziecka,
 10. Badanie T-02/krew/wymaz – badanie wykonywane dla 2 lub też 3 osób z wykorzystaniem pobranej krwi lub wymazu w laboratorium,
 11. Badanie T-03 – badanie dla 3 osób, czyli ojca, matki i dziecka,
 12. Badanie T-02 – badanie przeprowadzane dla 2 osób, ojca i dziecka,
 13. Badanie T-OD – badanie wykonywane na zlecenie każdej dodatkowej osoby,
 14. Oferujemy także weryfikację już posiadanych przez klienta wyników badań razem z wydaniem odpowiedniej opinii przez biegłego sądowego.

Badanie do celów sądowych (T-S)
Jeśli istnieje konieczność wykorzystania przeprowadzanych badań do celów procesu sądowego o ustalenie, zaprzeczenie lub wykluczenie ojcostwa, to konieczne jest pobranie materiału genetycznego przez upoważnionego do tego celu pracownika laboratorium i przygotowanie specjalnego, szczegółowego protokołu, który potwierdzi tożsamość badanych osób.

W takim razie w badaniu koniecznie muszą uczestniczyć prawni opiekunowie dziecka i samo dziecko.

Jak możliwe jest ustalenie ojcostwa?
Każda a jedna komórka naszego organizmu jest wyposażona w materiał genetyczny, który zapisany jest w kwasie DNA. DNA dziecka w połowie pochodzi od ojca dziecka, a w połowie od matki dziecka. Z tego to właśnie względu badając konkretne elementy DNA dziecka oraz rodziców jesteśmy w stanie ustalić stopień pokrewieństwa.

Uzyskane wyniki testów dają możliwość na wykluczenie ojcostwa z pewnością 100% albo i jego potwierdzenie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością rzędu 0,999999999, zakładając jednocześnie, że ani matka ani domniemany ojciec nie są związani więzami krwi.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia testów na ojcostwo bez udziału matki. W takim razie wykluczenie ojcostwa także wynosi 100%, a potwierdzenie ojcostwa jest rzędu 0,999999. Istnieje mała możliwość wyniku nie rozstrzygającego.