Telefon do konsultanta w sprawie zlecenia badania oraz informacje o badaniach:

tel. kom.: 0-515 25 90 60
tel. stac: (0-22) 633 54 54
fax: (0-22) 633 68 92

Ośrodek Badań DNA-WLGM

Biuro Kryminalne

ul. Mickiewicza 63

01-625 Warszawa


Biuro czynne:

Pon-Pt w godz. 9-15

Faq

FAQ - najczęściej zadawane pytania

W jakim wieku dziecka można wykonać badania na ustalenie ojcostwa?
Badania można wykonać już w drugiej dobie po narodzeniu dziecka.

Czy można wykonać badanie na ustalenie ojcostwa w ciąży?
Nie. Badanie można wykonać już w drugiej dobie po narodzeniu dziecka.

Czy przyjmowanie leków może wpłynąć na wynik badania?
Nie. Przyjmowanie leków w żaden sposób nie wpływa na wynik badania.

Czy próbki do badań genetycznych mogą być pobrane od osób zmarłych?
Jeżeli domniemany ojciec nie żyje, możliwe jest badanie ojcostwa przy użyciu próbek uzyskanych od matki, dziecka i dziadków ze strony ojca.

Jak długo trwa wykonanie testu na ojcostwo?
Przy standardowym trybie badania rezerwujemy sobie 21 dni roboczych od chwili otrzymania materiału do analizy ponieważ każde badanie jest wykonywane dwukrotnie przez dwa niezależne zespoły badawcze, następnie dokonywana jest weryfikacja otrzymanych wyników i wydawana opinia podpisana przez biegłego sądowego Zakładu Medycyny Sądowej.

Czy wynik badania do celów prywatnych jest uznawany przez sąd?
Wynik prywatnego badania nie jest uznawany przez sąd ponieważ nie są sporządzane dokumenty do celów sądowych jak również protokoły potwierdzające tożsamość badanych osób.

Jaka jest pewności wyniku?
Wyniki testów umożliwiają wykluczenie ojcostwa z całkowitą 100% pewnością lub też jego potwierdzenie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością rzędu 0,999999999, przy założeniu że matka i domniemany ojciec nie są ze sobą spokrewnieni.
Możliwe jest również przeprowadzenie testów bez udziału matki (materiał genetyczny tylko dziecka i domniemanego ojca), w tym przypadku wykluczenie ojcostwa również wynosi 100%, a potwierdzenie ojcostwa jest rzędu 0,999999. Istnieje niewielka możliwość wyniku nie rozstrzygającego.

Czy w badaniu musi uczestniczyć matka dziecka?
Nie. Badanie można wykonać bez udziału matki. W takim przypadku analizowany jest tylko genetyczny profil domniemanego ojca i dziecka.

Czy próbki można pobrać samemu bez konieczności wizyty w laboratorium?
Tak. W takich przypadkach wysyłamy do Państwa pod wskazany adres zestawy do pobierania materiału wraz z dokładną instrukcją.

Co się dzieje jeżeli materiał do analizy zostanie pobrany nieprawidłowo?
Wówczas należy pobrać materiał drugi raz.

Czy próbki można pobrać tylko za pomocą specjalnego zestawu do pobierania materiału?
Tak.

Jak zlecić wykonanie badania?
Badania można zlecić telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W ciągu dwóch dni roboczych zostaną do Państwa dostarczone za pobraniem podwójne zestawy do pobierania materiału dla każdej badanej osoby wraz z umową zlecającą wykonanie badań.

Czy należy zachować jakąś szczególną ostrożność w trakcie pobierania materiału do analizy?
Tak. Stosowane przez nas techniki badania genetycznego są niezwykle czułe i wrażliwe na kontaminację (zanieczyszczenie) „obcym” DNA. Oznacza to, że w trakcie pobierania materiału do analizy od siebie, partnera lub dziecka nie można dopuścić do zanieczyszczenia próbek komórkami (np. z naskórka palców lub śliny) innego osobnika. W tym celu należy ściśle przestrzegać instrukcji dołączonej do zestawów do pobierania materiału. W przypadku podejrzenia kontaminacji DNA przez innego osobnika należy powtórzyć badanie przy pomocy innego zestawu.